Jagodowa Polana

Zgoda marketingowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) przez z siedzibą w Sopocie w celu przedstawienia mi oferty sprzedaży nieruchomości.

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podane przeze mnie dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej RODO, przez DFS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Tadeusza Kościuszki 60/2, 81-703 Sopot, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000751154; NIP: 585-148-60-28.

Zostałem poinformowany, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia przedstawienie mi oferty sprzedaży nieruchomości. 

DFS Polska Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO, podanych przez Państwa w dedykowanym formularzu. Wypełnienie i przekazanie DFS Polska Sp. z o.o. formularza oznacza przekazanie danych osobowych znajdujących się w formularzu.

 

Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e mail)  będą przetwarzane przez DFS Polska Sp. z o.o. w następujących celach: 

  1. a) w celu przedstawienia oferty sprzedaży nieruchomości w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  2. b) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes DFS Polska Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  3. b) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniem, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes DFS Polska Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane będą przetwarzane przez okres retencyjności, dostępny do wglądu siedzibie DFS Polska Sp. z o.o. w Sopocie.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec przetwarzania przez DFS Polska Sp. z o.o. danych osobowych niezgodnie z obowiązującym prawem. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. DFS Polska Sp. z o.o. nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym nie dokonuje profilowania oraz nie przekazuje danych poza terytorium Polski. 

Zebrane przez DFS Polska Sp. z o.o. dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z DFS Polska Sp. z o.o.  w celach związanych z Państwa obsługą.

◻ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail) przez DFS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w celach marketingowych.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody. 

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, podane przez Państwa dane osobowe będą dodatkowo przetwarzane przez DFS Polska Sp. z o.o.​ w celu marketingu produktów i usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.